13/9/12

Phương pháp diệt trừ mối cánh


Từ trước tới nay ít người đề cập tới vấn đề diệt mối cánh trên thực tế nếu diệt được mối cánh trưởng thành sẽ trừ được nhiều hậu họa sau này.

Có 2 phương pháp diệt mối cánh:
1. Diệt mối cánh trước khi bay giao hoan phân đàn:
Đối với mối cánh trưởng thành Coptotermes thì thời kỳ bay giao hoan phân đàn từ đầu tháng 4 cho đến tháng 8 hàng năm nhưng tập trung từ đầu tháng 4 cho tới tháng 5 và 6 . Nếu diệt mối theo “phương pháp lây truyền” hòan thành trước 31 tháng 3 hàng năm thì cùng một lúc chúng ta đã diệt tất cả các cá thể có thể có trong một tổ mối trong đó mối thợ chiếm đa số trong tổ mối, mối cánh trưởng thành còn chưa bay ra ngoài giao hoan phân đàn.
2. Diệt mối cánh trong khi bay giao hoan phân đàn:
Trong trường hợp nào đó không hoàn thành việc diệt mối trước 31 tháng 3 hàng năm ta đã để xổng mối cánh trưởng thành ra ngòai giao hoan phân đàn một phần hay toàn bộ mối cánh có trong tổ (trong phạm vi Bắc Việt nam, còn ở miền trung và miền nam có thay đổi tùy theo từng vùng)
Trong một năm có thể diệt mối trong cả 4 mùa, nhưng dịêt mối vào mùa đông thì thời gian nhử lâu hơn, trong một ngày thời gian giao hoan phân đàn từ 14 – 22 giờ khi đó có thể diệt mối cánh như sau:
Dùng một chậu nước đường kính khoảng 50, 60 cm ở giữa đặt ( kê) một hòn gạch cao để ngon đèn dầu hoả cách mặt nước khoảng 20 – 30 cm , có thể dùng bóng điện có cùng khỏang cách như trên.Nếu muốn sử dung lại mối cánh thì nước ở trong chậu pha thêm xà phòng đề mối cánh bị rơi xuống ướt cánh không bay lên được . còn nếu không dùng lại mối cánh thì nước trong chậu pha thêm chất sát trùng như Methyl parathion.

Mọi chi tiết liên hệ :
CÔNG TY DIỆT MỐI MINH QUÂN - MQ PEST CONTROL
Địa chỉ: 23/66/7 Nguyễn Hữu Tiến, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM, Việt Nam Điện thoại:
Điện thoại: 0906 718 372 - 0938 122 287
Email: dietcontrungvip@gmail.com
Website: www.dietcontrungvip.com