14/9/12

Ứng dụng công nghệ sinh học để tiêu diệt mối


Ứng dụng công nghệ sinh học để tiêu diệt mối

Ứng dụng công nghệ sinh học trong nghiên cứu về sinh thái loài mối ngầm.
Kỹ thuật di truyền đang là một công cụ hữu hiệu tham gia vào quá trình nghiên cứu các loài mối ở mọi cấp độ tổ chức sinh học. Đa phần các nghiên cứu được tiến hành trên 2 giống mối Reticulitermes và Coptotermes, là 2 giống có vai trò kinh tế và sinh thái quan trọng.
Thông tin về chuỗi DNA nâng cao đáng kể hiểu biết của con người về phân loại học và hệ thống học của 2 giống mối này. Công nghệ di truyền ở cấp độ phân tử đã mang lại những hiểu biết sâu sắc, mới mẻ và vô cùng quan trọng về quá trình phân hoá các đẳng cấp của mối.
Di truyền quần thể (các vệ tinh nhỏ bé cơ bản) đã đẩy mạnh sự hiểu biết của chúng ta về lịch sử vòng đời, sinh thái học quần thể, sinh thái học quần xã và sự mở rộng lãnh thổ của các loài mối ngầm.
Các kết quả  nghiên cứu gần đây về tập tính sinh thái của mối ngầm đã cho thấy một hình ảnh khác xa so với những quan niệm trước đây, đặc biệt là những gì liên quan đến cấu trúc sinh sản và vùng kiếm ăn của chúng.
Với sự hỗ trợ của công nghệ phân tử, nguồn gen sẵn có và với việc có càng nhiều hơn các nhà nghiên cứu kết hợp công nghệ phân tử vào trong các nghiên cứu của họ, chúng ta có thể hy vọng rằng sẽ đẩy nhanh được tiến bộ trong mọi khía cạnh sinh học của nhóm côn trùng này.

Mọi chi tiết liên hệ :
CÔNG TY DIỆT MỐI MINH QUÂN - MQ PEST CONTROL
23/66/7 Nguyễn Hữu Tiến, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM, Việt Nam
0906 718 372 - 0938 122 287
Email: dietcontrungvip@gmail.com
Website: www.dietcontrungvip.com